top of page

אז כמה זה עולה:

  1. עלות העסקת העובד - בהתאם לדוח עלות המעסיק שיופק מהמערכת

  2. עמלת הטיפול שלנו ותנאי התשלום - נקבעים בהתאם להיקף הפעילות ולאחר אישורכם כלקוח

bottom of page