top of page

למי השירות שלנו מתאים:

  • לכל מעסיק בכל גודל של ארגון שרוצה לבחון עובדים טרם קליטתם לארגון שלו

  • לכל ארגון שקולט עובדים זמניים בהיקפים משתנים

  • לעסקים קטנים ובינוניים שרוצים לחסוך התעסקות עם הכנת משכורות, טפסולוגיה, מוסדות ועוד

  • לבעלי עסקים שאין להם מחלקת שכר והנהלת חשבונות ומעדיפים להתרכז בליבת הפעילות שלהם

  • לחברות חדשות שעדיין לא ערוכות להעסקת עובדים ותשלום שכר

  • לחברות זרות שאין להן יכולת להעסיק עובדים בארץ

  • למיזמים זמניים שמעסיקים עובדים על בסיס פרויקטאלי

  • לארגונים בינלאומיים ובורסאיים שהתקנים אינם מאפשרים להם גמישות תעסוקתית

  • לכל ארגון שרוצה לנהל את העסקת העובדים ותשלום השכר במיקור חוץ

bottom of page